Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với huyện Yên Bình đợt 8 năm 2021

07/09/2021 07:23:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại điểm 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ đối với huyện Yên Bình, đợt 8 năm 2021.

Theo Quyết định, hỗ trợ đối với 7 hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Phương thức hỗ trợ là chi trả một lần cho hộ kinh doanh.

228 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h