Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường thực hiện công tác đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19

07/09/2021 11:37:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 3003/UBND-XD về việc tăng cường thực hiện công tác đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Việc t chức đấu thầu theo cách thức truyền thống có thế làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu do nhà thu ở các địa phương khác gặp khó khăn trong việc nộp h sơ dự thu, làm rõ hdự thầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do nhà thầu và bên mời thầu phải tiếp xúc trực tiếp qua công việc.

Đ góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo hiệu quả của công tác đấu thầu, y ban nhân dân tỉnh yêu cu các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Bên mời thầu và các cơ quan có liên quan tăng cường t chức, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng, khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng đ tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu, đồng thời tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đảm bảo phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Trong mọi trường hợp, việc t chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Giao các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Bên mời thầu và các cơ quan có liên quan t chức triên khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng quy định hiện hành.

 

247 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h