Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh

07/09/2021 04:17:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và làm vé số giả (tội phạm tệ nạn cờ bạc mua bán sổ lô, số đề) nói riêng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết phát triển ổn định và bền vững, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, y tế, giáo dục tại địa phương, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phát triển mạnh trở lại, hoạt động tinh vi, phức tạp, có tổ chức, được ngụy trang dưới nhiều hình thức và sử dụng công nghệ cao để hoạt động, ghi số không cần vé, chỉ cần thông qua hệ thống tin nhắn, zalo với cơ chế trả thưởng, hoa hồng cao (do trốn thuế) hấp dẫn cả người ghi, người chơi và lấn át hoạt động kinh doanh xổ số của Nhà nước, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và định hướng phát triển hoạt động xổ số của tỉnh trong những năm tiếp theo, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định ở nơi cư trú, không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn khác dưới mọi hình thức.

Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm tệ nạn xã hội tại từng địa bàn, tăng cường công tác đấu tranh, trấn át tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, số lô, số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để nhận, chuyển bảng lô, bảng đề và các hình thức cờ bạc khác.

Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã thường xuyên nắm bắt, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động tệ nạn cờ bạc trên địa bàn. Chịu trách nhiệm chính nếu để địa bàn quản lý xảy ra tình trạng tệ nạn số lô, số đề hoạt động mà không kịp thời báo cáo, xử lý, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân, tùy theo mức độ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hp với Công ty xổ số kiến thiết Yên Bái trao đổi, nắm chắc thông tin các đối tượng mua, bán số lô, số đề, thư ký, chủ đề có biện pháp đấu tranh, triệt phá, xử lý các tụ điểm hoạt động mua, bán số lô, số đề trái phép trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm; đề xuất với Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề.

Sở Tư pháp phối hp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề; tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động phòng, chống tệ nạn cờ bạc cho phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan tiến hành tố tụng để kịp thời nắm bắt thông tin và đưa tin tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các trang, chuyên mục về phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề, cảnh báo những hậu quả, hệ lụy do tệ nạn cờ bạc số lô, số đề gây ra.

Sở Nội vụ tham mưu trong việc thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề; kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh khi có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Sở Tài Chính tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số trong trong việc chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung về nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả đảm bảo phù họp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo Công ty xổ số kiến thiết Yên Bái tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các hiện tượng lợi dụng kết quả xổ số của Nhà nước để tổ chức các hoạt động mua bán số lô, số đề trái phép. Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh tăng cường hoạt động giám sát xổ số đối với công tác quay số mở thưởng, công tác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số; kiến nghị với ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chổng số đề và làm vé xổ số giả theo quy định Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh; đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh xổ số, phát hành thêm loại hình xổ số mới, cơ cấu trả thưởng cao, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý, thị hiếu và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân góp phần đẩy lùi tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn. Chủ động, phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề. T chức kinh doanh phát hành xổ số theo quy định của pháp luật, phát triển và quản lý chặt chẽ hệ thống đại lý trên từng địa bàn, không để đại lý lợi dụng việc làm đại lý xổ số để tiếp tay cho chủ đề hoặc để chủ đề lợi dụng hệ thống đại lý để hoạt động, đồng thời có biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề theo Chỉ thị này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và làm vé số giả.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của Chỉ thị này tại địa phương; chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế - xã hội để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích “ích nước - lợi nhà” của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tại các khu dân cư; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý những cá nhân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, phường, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình không có tệ nạn cờ bạc làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Địa phương nào để tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trong thời gian dài mà không kịp thời phát hiện, xử lý thì người đứng đầu chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

319 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h