Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra công tác thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Trấn Yên

09/05/2022 18:59:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 9/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Trấn Yên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị quyết chuyên đề thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt một cách nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các Nghị quyết.

Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ với nhiều chỉ tiêu phấn đấu cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và của từng lĩnh vực. Đã xây dựng và ban hành 10 kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng và ban hành 2 đề án, 27 kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên phát biểu tại buổi làm việc

Qua đánh giá cho thấy, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án đã đảm bảo tiến độ; đặc biệt có chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Cụ thể, trong thực hiện Nghị quyết số 20 về phát triển nông nghiệp: cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Kết quả trồng rừng quý I/2022 vượt 11,6% so với kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%, đến nay đã có 1 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 73 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 về phát triển nguồn nhân lực, Trấn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng năm gắn với việc sắp xếp, tổ chức, kiện toàn bộ máy theo quy định để từng bước đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ vào năm 2025. Riêng năm 2021, chỉ tiêu số lao động được tạo việc làm mới đã vượt 11% kế hoạch năm.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 về phát triển công nghiệp, Huyện đã tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp để công nghiệp thực sự là động lực cho tăng trưởng kinh tế của huyện, đưa Trấn Yên trở thành một trong những huyện trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp. Cùng với đó, huyện đã rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn huyện tích hợp vào Quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Huyện đã thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ở các cấp, doanh nghiệp và người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quá trình giải quyết công việc…

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Đảng bộ Huyện Trấn Yên trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ rõ những hạn chế mà Trấn Yên cần rút kinh nghiệm và sớm có giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, triển khai các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Huyện ủy Trấn Yên quan tâm chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các Nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh.

Bám sát nội dung của các Nghị quyết để tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả để đưa nghị quyết vào cuộc sống; tập trung, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH đã ban hành; xây dựng kế hoạch hành động của huyện theo từng năm, từ đó xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, rõ ràng, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; quan trọng nhất là bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra mà trước mắt là đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những nội dung còn bất hợp lý trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các Đề án, chính sách, kế hoạch hành động của huyện nhằm tạo ra những kết quả mang tính đột phá trên từng lĩnh vực.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II/2022 và 6 tháng đầu năm; hoàn thành việc xây dựng các chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trọng tâm là chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng, chống các loại tội phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xong trong tháng 5/2022…

3670 lượt xem
Thanh Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h