Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái ban hành "Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh

11/05/2022 07:24:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 732/QĐ-BCĐ ban hành "Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

.

Quy định này quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng, nội dung tiêu chí chấm điểm, thang điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đối tượng áp dụng là khu dân cư, xã, phường, thị trấn (cấp xã); huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), cơ quan (trừ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang), doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ); cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhà trẻ). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc đánh giá, phân loại phong trào được tiến hành định kỳ hằng năm; bảo đảm thực chất, công khai, dân chủ, chính xác, khách quan và dựa trên các căn cứ gồm: mức độ hoàn thành kế hoạch của chủ thể lãnh đạo, quản lý phong trào; mức độ tích cực, tự giác, số lượng đối tượng tham gia thực hiện phong trào khi được phát động; mức độ hoàn thành tiêu chí đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Kết quả đánh giá, phân loại phong trào là cơ sở đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; đồng thời là một trong những căn cứ để xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đứng đầu địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Thang điểm đánh giá, phân loại là 100 điểm. Trong đó loại “Xuất sắc” là đạt từ 90 điểm trở lên (là căn cứ để lựa chọn, xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào); loại “Khá” đạt từ 70 điểm đến 89 điểm (là căn cứ để lựa chọn, xét đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen trong phong trào); loại “Trung bình” đạt từ 50 điểm đến 69 điểm (không xét khen thưởng trong tổng kết phong trào); loại “Yếu” dưới 50 điểm (không xét khen thưởng và rút kinh nghiệm trong tổng kết phong trào).

Quy định cũng quy định cụ thể về tiêu chí chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào đối với khu dân cư; đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đối với cấp xã; đối với cấp huyện; trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian hoàn thành xé duyệt, đánh giá, quyết định phân loại phong trào.

Mốc tính thời gian đánh giá phân loại phong trào đối với khu dân cư tính từ ngày 15/11 năm trước đến ngày 14/11 năm sau; đối với cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tính từ ngày 20/11 năm trước đến ngày 19/11 năm sau; đối với cấp huyện tính từ ngày 1/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau.

413 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h