Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nội vụ

17/05/2022 18:48:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 17/5, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở Nội vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Nội vụ, có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác nội vụ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tích cực tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo đúng quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo mục tiêu của tỉnh.

Chủ động rà soát, tham mưu xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả phương án sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh còn 1.356 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 993 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 42,28%). Tham mưu thực hiện tốt việc rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tham mưu triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan Thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và ngành Nội vụ đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành; quan tâm chỉ đạo các cơ quan trong việc thực hiện Đề án vị trí việc làm; thực hiện hiệu quả công tác tuyển dụng biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác phối hợp giữa sở Nội vụ với các cơ quan trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao; nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh việc khoán chỉ tiêu hợp đồng; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực; rà soát, phát hiện, kiến nghị, đề xuất các chính sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích nổi bật mà tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành nội vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành Nội vụ cần xác định rõ vị trí là sở đa ngành, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn ngành nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp từng bước “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ”.

Đồng chí yêu cầu Sở chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện chuyên đề: “Thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” bảo đảm chất lượng, hiệu quả, theo đúng định hướng phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu ngành cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh rà soát, kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập các phòng chuyên môn, chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc chi cục; các cơ quan chuyên môn cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương khẩn trương ban hành và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, ngạch công chức cao nhất, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp để tổ chức thực hiện ngay sau khi có Thông tư hướng dẫn của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện quản lý và sử dụng biên chế theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện tốt các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hàng năm, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; sửa đổi hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật theo hướng đồng bộ với quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng về địa giới hành chính.

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC đến năm 2030, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC. Phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khen thưởng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực chất, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc. Tích cực tham mưu triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với thực tiễn. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

4769 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h