Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại Đảng bộ thành phố Yên Bái

13/05/2022 18:31:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 13/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại thành phố Yên Bái.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước phát biểu tại buổi làm việc.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Thành ủy Yên Bái đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, một cách nghiêm túc, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thành ủy Yên Bái đã cụ thể hoá 11 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thành 7 chương trình, 4 kế hoạch hành động của Thành ủy và nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả với nhiều chỉ tiêu phấn đấu cao; trong đó, đối với mỗi chương trình, kế hoạch đều gắn trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án cơ bản đảm bảo tiến độ; đặc biệt có chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ; từ đó, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 23 về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 cho thấy, 24 chỉ tiêu mà thành phố đề ra nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy được Thành ủy Yên Bái chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả, cơ bản các chỉ tiêu được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, trong đó đã hoàn thành 2 chỉ tiêu, qua đó, đã tạo được chuyển biến mới, tích cực vào quá trình phát triển của thành phố.

Trong thực hiện Nghị quyết số 20 về phát triển nông nghiệp, cơ bản các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Cơ cấu lại nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Chủ động triển khai các dự án phát triển kinh tế từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, các dự án theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP…

Các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện Nghị quyết số 21 về phát triển nguồn nhân lực đến nay đều đạt và vượt so với tiến độ, lộ trình kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu đạt và vượt, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 70%. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, chất lượng lao động trong khu vực nông thôn từng bước được cải thiện.

Thực hiện Nghị quyết số 22 về giáo dục đào tạo, hết năm 2021 và 4 tháng đầu năm đã có 26/34 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Thành phố Yên Bái đã hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu của Nghị quyết số 24 về bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 28 về phát triển du lịch, thành phố đã đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững. Phát triển đa dạng các sản phẩm và loại hình du lịch; bước đầu có sự liên kết hoạt động phát triển du lịch giữa thành phố với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 về phát triển công nghiệp, thành phố đã tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường; sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đóng góp cho tỉnh nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực. Đến hết năm 2021, đã có 1/5 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu đạt >50% kế hoạch...

Thực hiện Nghị quyết số 30 về phát triển ngành dịch vụ, thành phố đã hoàn thiện quy hoạch thương mại - dịch vụ phù hợp với quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Từng bước hình thành và duy trì một số tuyến phố, không gian văn hóa, du lịch, thương mại dịch vụ, ẩm thực gắn với phát triển kinh tế ban đêm..

Thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tích cực, bài bản, sáng tạo các giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng, ứng dụng, phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số trên cả ba lĩnh vực trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cùng với đó, Thành ủy đã xây dựng 12 chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 và 7 chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2025 - 2030 để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 62 về chăm sóc khỏe nhân dân, Đến hết năm 2021, đã có 9/12 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; 3/12 chỉ tiêu đạt >50% kế hoạch.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các Nghị quyết chuyên đề để Đảng bộ thành phố Yên Bái sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ thành phố đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các Nghị quyết; phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, đưa các Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Cần xây dựng kế hoạch hành động của thành phố theo từng năm, xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, rõ ràng, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, quan trọng nhất là bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra mà trước mắt là đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022.

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả triển khai các Nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những nội dung còn bất hợp lý trong thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các Đề án, chính sách, kế hoạch hành động của thành phố nhằm tạo ra những kết quả mang tính đột phá trên từng lĩnh vực.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết. Nghiên cứu đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực. Trước mắt, tập trung triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở kết quả hội nghị sơ kết 1 năm việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thành ủy tiến hành sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo tại cơ sở trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhằm lan tỏa, tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ…

419 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h