Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Trạm Tấu

15/06/2022 13:04:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi có các văn bản quy định của pháp luật về công tác cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, huyện Trạm Tấu đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai đến 100% cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Trong những năm qua, việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức được Ủy ban nhân dân huyện triển khai, thực hiện theo đúng quy định, việc quản lý, bố trí sử dụng cán bộ, công chức theo biên chế được giao đảm bảo trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, không có xã, thị trấn bố trí vượt quá số lượng biên chế được giao. Việc bố trí người không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố đảm bảo theo quy định, hiện huyện Trạm Tấu có 349 người hoạt động không chuyên trách trong đó: cấp xã 84 người, thôn, tổ dân phố 265 người. Chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố luôn được Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các chế độ, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết luận buổi giám sát đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ. UBND huyện đã thực hiện tốt các quy trình công tác tuyển dụng sử dụng cán bộ cấp xã, thị trấn. Công tác điều động luân chuyển cán bộ đảm bảo theo quy định. Chế độ chính sách với cán bộ công chức và người không chuyên trách được đảm bảo không có khiếu kiện phản ánh. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cán bộ công chức chưa đạt chuẩn theo quy định. Việc quản lý hồ sơ cán bộ và bổ sung hồ sơ cán bộ hàng năm chưa đảm bảo. Việc bố trí cán bộ ở một số vị trí chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo... Trên cơ sở Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ để kịp thời chỉ đạo, thường xuyên cập nhật, rà soát làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng vị trí đúng chuyên môn đào tạo, cơ quan tổ chức nội vụ thường xuyên kiểm tra rà soát việc bố trí cán bộ, quản lý lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định. Phòng tài chính Kế hoạch kiểm tra việc chi trả chế độ cho cán bộ công chức, người không chuyên trách nhất là chế độ bồi dưỡng thêm cho người không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố. Cũng trong dịp này, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở giám sát, Đoàn đề nghị huyện phối hợp với các xã xây dựng Kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ của HĐND xã, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm...

Trước đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát tại 2 xã Hát Lừu và xã Trạm Tấu về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cấp thôn. Tại 2 xã mà đoàn đến giám sát công tác tuyển dụng sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cấp thôn đươc thực hiện bài bản theo quy định, các xã đã ra nghị quyết và ban hành quy định đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

6462 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h