Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

16/06/2022 19:39:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 16/6, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự, chủ trì, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, toàn diện ở các lĩnh vực CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với trên 2.600 tác phẩm báo chí góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương đã bám sát kế hoạch của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác CCHC. Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021, Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2020, đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Yên Bái đứng thứ 14/63 tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng là 89,24%, tăng 0,63% và 2 bậc so với năm 2020, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) để đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương giữa 63 tỉnh, thành phố, Yên Bái đạt 42,354 điểm, xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành, tiếp tục nằm trong nhóm Trung bình cao. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 đối với 19 sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh xếp hạng 1; đối với 9 huyện, thị xã, thành phố, xếp hạng 1 là thành phố Yên Bái. Kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Yên Bái xếp thứ 40/63 tỉnh, thành với 63,33 điểm, giảm 0,02 điểm và giảm 7 bậc so với năm 2020. So với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc theo cách phân chia khu vực của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Yên Bái đứng ở vị trí 7/14, giảm 1 bậc so với năm 2020. Đáng chú ý, năm 2021 là năm VCCI đã điều chỉnh phương pháp luận và cách tính toán Chỉ số PCI. Về kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội xếp hạng 1; đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, xếp hạng 1 là thành phố Yên Bái.

Tại Hội nghị, có 5 tham luận của các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã góp phần làm sâu sắc hơn, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, không ngừng nâng cao chất lượng công tác CCHC, năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền về vai trò, sự cân thiết, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính; tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022... và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt còn yếu kém theo hướng rõ người, rõ việc, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; chủ động, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm phát luật của tỉnh theo hướng cụ thể hóa các quy định của pháp luật cấp trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi cao; thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn…

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối trung gian; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mẽ công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị; duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”…

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh đánh giá lại toàn bộ các nội dung đạt thấp, đề ra các giải pháp cụ thể để sớm khắc phục trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương phải bám sát mục tiêu, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, đặc biệt đối với các cơ quan, địa phương xếp ở thứ hạng thấp phải khắc phục các hạn chế, tồn tại và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; cải cách hành chính cấp sở, ban ngành, địa phương; thành tích trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cấp sở ngành, địa phương năm 2021; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021...

6366 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h