Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

06/05/2022 13:33:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 1303/UBND-VX về việc tăng cường chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, tích cực triển khai các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 đạt 28% số người nhận lương hưu, 80% số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi trả BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền chú trọng tuyên truyền về quy trình, thủ tục thực hiện; các dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng; tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ, kết nối thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Ngân hàng, Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thanh toán qua tài khoản cá nhân.

UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái định hướng, khuyến khích các ngân hàng thương mại quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hợp lý mạng lưới cây ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt nơi tập trung đông dân cư, khu vực nông thôn; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân.

Bưu điện tỉnh Yên Bái phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai kế hoạch sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho các nhóm đối tượng…

744 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h