Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

10/05/2022 15:25:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước nhất là trong dịp hè, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Trẻ em trên địa bàn huyện Trấn Yên học bơi phòng, chống tai nạn đuối nước.

Trong đó các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm Công điện số 398/CĐ-TTG ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1193/UBND-VX ngày 25/4/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tại để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Chủ động bố trí ngân sách theo phân cấp để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và vận động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể dục thể thao... để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa ban đã xảy ra đuối nước trẻ em; hỗ trợ kinh phí phù hợp đối với việc học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.

210 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h