Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB)

22/02/2023 07:11:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) gồm 10 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Trưởng ban.

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và các đơn vị liên quan đánh giá tiến độ thực hiện dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (năm 2021)

Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của tỉnh và theo yêu cầu tiến độ của Ngân hàng thế giới (WB); Trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ đầu tư trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái;

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Chủ đầu tư; kịp thời đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng có liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về công tác thi công xây dựng, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, Chủ đầu tư phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và yêu cầu của Ngân hàng thế giới (WB); đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt.

Theo dõi, giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai, kế hoạch giải ngân vốn từng hạng mục của dự án, trong đó phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo quản lý, cá nhân thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đơn vị phối hợp, làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai dự án.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền với các cơ quan chức năng liên quan để tháo gỡ, rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đề xuất giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 9 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, phòng ban các ngành liên quan. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện theo các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và chịu sự phân công của các thành viên trong Ban chỉ đạo theo yêu cầu cụ thể của từng nhiệm vụ được giao.

1285 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h