Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

08/03/2023 14:11:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Nội dung sẽ kiểm tra việc áp dụng pháp luật về XPVPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Đối tượng kiểm tra gồm Ủy ban nhân dân: thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Các phường: Hồng Hà, Đồng Tâm và Âu Lâu - Thành phố Yên Bái.

- Các xã: Bảo Hưng, Hưng Thịnh - Huyện Trấn Yên;

- Thị trấn Mậu A, xã Nà Hẩu - Huyện Văn Yên.

- Các xã: Đại Đồng, Bảo Ái - Huyện Yên Bình.

Thời điểm kiểm tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra cụ thể được ghi trong thông báo kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra từ tháng 5 năm 2023 đến hết tháng 10 năm 2023.

Việc kiểm tra việc áp dụng pháp luật về XPVPHC nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành quy định của pháp luật về XPVPHC của cơ quan, người có thẩm quyền để kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót trong thi hành pháp luật về XPVPHC để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; Phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về XPVPHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về XPVPHC.

Thông qua công tác kiểm tra phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để đề xuất, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về XPVPHC hoặc các văn bản khác có liên quan.

 

 

1157 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h