Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 12 (mở rộng)

10/09/2022 07:02:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 9/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa XXIII đã tổ chức Hội nghị trực tuyến lần thứ 12 (mở rộng) cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện Yên Bình đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn mới đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển là một trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, ưu tiên nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư hệ thống hạ tầng.

Qua thảo luận Hội nghị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện phong trào hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới. Huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà trọng tâm, nòng cốt là vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để dẫn dắt, lan tỏa tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau; phong trào hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa phương làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện các công trình giao thông, hạ tầng công cộng…

Hội nghị cũng đã cho ý kiến điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Huyện ủy. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện và thông qua nghị quyết Hội nghị.

2428 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Yên Bình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h