Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên có 281 hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

18/09/2022 08:11:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Qua rà soát theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn huyện hiện có 6.405 hộ chiếm 18%, số hộ cận nghèo là 3.804 hộ, chiếm tỷ lệ 10,68 %. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo so với năm 2021.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên hỗ trợ con giống cho hộ nghèo xã Phong Dụ Hạ

Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, sát thực tế. Trong đó, huyện Văn Yên đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị, tổ chức, cá nhân thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo để phân nhóm và có chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt là nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin… cũng được huyện Văn Yên chú trọng.

Cùng với đó, huyện Văn Yên đã và đang chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, nhất là vùng cao, tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp của người nghèo. Hết tháng 8 năm 2022, toàn huyện Văn Yên đã có 281 hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hầu hết các hộ tự nguyện viết đơn tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đã có ý thức vươn lên thoát nghèo bằng việc tự lo cho cuộc sống bản thân và gia đình của họ. Đặc biệt hơn là họ đã không còn cam chịu đói nghèo và không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Và đây cũng là một tín hiệu tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, là động lực để các hộ nghèo khác trong huyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. /.

1224 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h