Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện

04/05/2015 16:24:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian qua, hoạt động của Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Yên Bái đã từng bước được đổi mới và đi vào thực chất trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó công tác dân nguyện đã có những cải tiến rõ rệt, thiết thực, gần dân và sát dân hơn.

Thực hiện đổi mới công tác dân nguyện, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã tập trung đổi mới công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bởi đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử, đồng thời thể hiện vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời...Qua đó, Đảng và Nhà nước sẽ nắm bắt được những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống để đề ra những chủ trương, nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân, tạo được lòng tin vững chắc trong nhân dân.

Tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban tiếp dân của tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh bố trí công việc để trực tiếp tham gia tiếp công dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chế độ trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo tỉnh được thực hiện đúng quy định, phân công lãnh đạo tỉnh trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, nhiều tháng liên tục, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thống nhất, theo dõi chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nai, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Mỗi công dân đến đều được trực tiếp trình bày, gửi đơn và các hồ sơ, tài liệu liên quan; được các thành viên trong buổi tiếp dân giải thích, hướng dẫn, tư vấn và kết luận về hướng xử lý vụ việc. Đối với những vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật thì giải thích cho người dân rõ và đề nghị chấp hành nghiêm túc. Thông qua quá trình tiếp dân, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của công dân để giúp công dân khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền theo đúng pháp luật.

Sau các buổi tiếp dân, những ý kiến của công dân đều được tổng hợp thành báo cáo. Riêng những nội dung vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND tỉnh giám sát nếu thuộc lĩnh vực của các Ban thì giao cho các ban tổ chức giám sát. Ngoài ra trong năm 2014 Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh cụ thể là giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh qua đó kịp thời phát hiện những yếu kém trong công tác quản lý, trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước, góp phần hạn chế khiếu kiện của nhân dân.

Với cách làm trên, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Thường trực HĐND tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, tăng cường ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhằm giữ vững trật tự an toàn chính trị và xã hội trên địa bàn. Đồng thời, giúp cho người dân có thêm hiểu biết về pháp luật, xác định rõ hơn quy trình, thủ tục trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình.

Ngoài các buổi tiếp công dân định kỳ, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh còn được bố trí tiếp công dân tại nơi làm việc, hoặc tham gia tiếp công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng cùng UBND tỉnh. Từ đó, tăng cường mối quan hệ, nâng cao trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau khi nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã nghiên cứu nội dung, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong năm 2014, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 79 lượt công dân tới khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với tổng số 139 công dân, trong đó khiếu nại 12, tố cáo 02 và 75 đề nghị; tiếp nhận 85 đơn thư trong đó có 13 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 56 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ảnh. Chuyển 22 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; nhận được 18 văn bản phúc đáp của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra đã ban hành 01 văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để đôn đốc giải quyết rứt điểm vụ việc.

Nhìn chung công tác tiếp công dân tại HĐND tỉnh Yên Bái được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, công khai, dân chủ, thắng thắn và nghiêm túc, giải quyết đúng pháp luật. Mọi ý kiến đề đạt và nguyện vọng của công dân đều được ghi nhận đầy đủ, chỉ đạo cơ sở giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân nguyện vẫn còn một số hạn chế như tình hình công dân đến khiếu kiện không giảm; số lượng công dân khiếu nại, tố cáo so với năm trước tăng cả về số lượng công dân và số vụ; Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai và các lĩnh vực khác như giải quyết chế độ chính sách, bồi thường tái định cư, hành chính, tư pháp…Việc xử lý đơn thư của Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc  đảm bảo đúng thời gian và quy trình xử lý theo luật định. Việc tiếp nhận và xử lý  đơn thư đã được tổng hợp đầy đủ về số lượng, các vụ việc đều được mở sổ theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan chuyên môn. Việc trả lời đơn thư do Thường trực HHĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan chức năng đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều cố gắng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện, thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật và các chủ trương, chính sách để nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm giải quyết tốt các kiến nghị của nhân dân và đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình theo luật. 

372 lượt xem
Vân Anh: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h