Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng

04/05/2015 17:02:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Ngày 4/5/2015, Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2015, các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Tỉnh uỷ, làm tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của cấp uỷ có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác dân vận được chú trọng, trong đó tập trung vào việc nắm chắc tình hình nhân dân; phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường, đặc biệt chú trọng đến giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. Công tác nội chính được quan tâm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số ban cơ quan xây dựng Đảng nắm tình hình đảng viên chưa chắc; một số cán bộ chưa nắm bắt được quy định của đảng nên vẫn xảy ra sai sót; công tác tham mưu còn một số việc còn lúng túng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả các ban và cơ quan xây dựng Đảng đạt được trong thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các ban, cơ quan xây dựng Đảng cần làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện. Nghiên cứu kỹ báo cáo chính trị, báo cáo Ban Chấp hành để chuẩn bị cho Đại hội. Khẩn trương tham mưu chuẩn bị nhân sự để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng, trong dân. Phối hợp, nắm bắt tình hình cơ sở trong dân, nếu có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo và tham mưu giải quyết, không để phát sinh các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường… Giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ sở, không để xảy ra khiếu nại phức tạp, đông người. Phối hợp tổ chức tốt việc tổ chức, đào tạo cán bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của các ban, cơ quan xây dựng Đảng phải đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, trong năm 2015 một số đề án liên quan đến công tác Đảng sẽ kết thúc nên các ban, cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh cần tham khảo ở các tỉnh bản và căn cứ vào điều kiện thực tế ở các địa phương để đề xuất, tham mưu, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.

363 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h