Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Hiện nay tôi là viên chức của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên, hưởng ngạch kỹ thuật viên, mã ngạch V05.02.08 từ năm 2019. Bản thân tôi đã học xong và có bằng đại học, chuyên ngành Nông lâm kết hợp từ năm 2015. Tôi xin hỏi nếu tôi đi học và có chứng chỉ Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III thì tôi có đủ điều kiện để thi chuyển sang vị trí đó không, vì trong Đề án vị trí việc làm được cấp trên phê duyệt khi đơn vị tiến hành sáp nhập các đơn vị (Trạm Khuyến nông; Trạm Bảo vệ thực vật; Trạm Chăn nuôi, thú y) thành Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ năm 2018 vị trí Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III là 05 người, hiện nay còn 03 người, thiếu 02 người do chuyển công tác và nghỉ chế độ. Trân trọng cảm ơn! 

Người hỏi: Công dân Nông Thị Thêu / Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp Lục Yên / Ngày hỏi: 02/10/2023

Câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung ý kiến của công dân, Sở Nội vụ trả lời công dân Nông Thị Thêu như sau:

Bà Nông Thị Thêu đang hưởng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên, mã số V.05.02.08 (hệ số lương từ 1,86 đến 4,06) quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ (Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2020 ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hiện tại bà Thêu đã đi học và có bằng đại học, chuyên ngành Nông lâm kết hợp và muốn thi thăng hạng sang chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III, mã số V.03.01.02 (hệ số lương từ 2,34 đến 4,98) theo Thông tư số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Nội vụ thì phải thay đổi chức danh nghề nghiệp từ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên, mã số V.05.02.08 sang chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV, mã số V.03.01.03 quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2019 ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).

Cổng Thông tin điện tử trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 24/10/2023