Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Vừa qua tôi thấy UBND tỉnh có quyết định phê duyệt vị trí việc làm công chức cấp xã, tuy nhiên theo tôi thấy vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. Ví dụ như đối với cấp xã chức danh Địa chính thì có 02 người; văn hóa xã hội có 02 người. Việc phê duyệt chung như thế gây khó khăn cho công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ như công chức Văn hóa xã hội thì một người thực hiện mảng về Lao động -Thương binh và Xã hội, một người phụ trách mảng Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao. Việc không quy định rõ nhiệm vụ giữa hai cán bộ gây ra tình trạng cha chung không ai khóc, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công việc chung vì mỗi xã lãnh đạo lại giao phụ trách rất chung chung giữa hai cán bộ này, không phân chia cụ thể.

Tôi kiến nghị trên cơ sở Nghị định đã có, cấp tỉnh, Sở Nội vụ, cấp huyện nên có hướng dẫn chi tiết, công tâm đối với từng chức danh cụ thể để cơ sở dễ thực hiện đồng thời công chức triển khai nhiệm vụ đúng quy định, chức năng góp phần thực hiện mục tiêu chung là phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Công dân Bàn Thị Minh / Địa chỉ: Lục Yên / Ngày hỏi: 03/06/2024

Câu trả lời:

Sở Nội vụ được trả lời công dân Bàn Thị Minh như sau:

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với 11 chức vụ cán bộ, 06 chức danh công chức/01 xã, phường, thị trấn; bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo theo đúng Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với kiến nghị của công dân, Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến, sẽ đôn đốc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sớm ban hành quy định nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã, đảm bảo tất cả các lĩnh vực công tác đều có công chức phụ trách theo quy định tại khoản 7 Điều 11, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời công dân!

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 13/06/2024