Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

31/12/2020 16:47:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố đại đoàn kết dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm… Trong 10 năm qua, cả nước đã bình chọn được được hơn 900 nghìn mô hình, điển hình “Dận vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị…

Giai đoạn 2021 - 2026, công tác dân vận sẽ tập trung vào việc xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân; tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận; tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế….

Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành 100% nhiệm vụ tỉnh giao theo Chương trình 190, Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy. Hệ thống dân vận tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, ngăn chặn không để đại dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn tỉnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… đóng góp tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu, thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận, trong đó quan tâm, tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự tín nhiệm, hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên; mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chú trọng công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, quản lý Nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp của nhân dân gắn với lợi ích của đất nước; cán bộ, đảng viên phải thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân; phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo và người đứng đầu…

420 lượt xem
Thanh Thủy

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h