Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo trật tự, ATGT và vệ sinh môi trường trong vận chuyển đất, đá, vật liệu rời thi công các công trình

27/03/2021 09:41:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Công văn số 825/UBND-NC yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo trật tự, ATGT và vệ sinh môi trường trong vận chuyển đất, đá, vật liệu rời thi công các công trình.

Qua kiểm tra việc triển khai thi công các công trình xây dựng, các công trình san tạo mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cho thấy, một số công trình, chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp tổ chức thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc vận chuyển đất, vật liệu xây dựng để thi công công trình còn nhiều bất cập, nhất là xe chở đất, vật liệu xây dựng không che, đậy, chở quá trọng tải làm rơi, vãi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông gây bức xúc cho nhân dân và người tham gia giao thông trên một số tuyến đường, đặc biệt là nội thị của thành phố Yên Bái.

Để đảm bảo trật tự, ATGT, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm đối với các xe chở đất, vật liệu xây dựng không che phủ bạt; đ đất, vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường; cơi nới thành thùng; chở quá tải trọng... Chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường kim tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đang tiến hành các hoạt động đánh đất, vận chuyn đất, vận chuyển vật liệu, đổ đất, đá, vật liệu thải không đúng nơi quy định.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông t chức kim tra, xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu không tuân thủ các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo giấy phép thi công; kim tra xử lý các vi phạm đối với các xe chở đất, đá, vật liệu rời không che phủ bạt; đ rơi vãi ra đường; cơi nới thành thùng; chở quá tải trọng; vượt chiều cao cho phép; vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng vào các giờ các điểm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý các trường hợp đánh đất, vận chuyển không có giấy phép; tổ chức vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm; chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự kiểm tra xử lý các xe chở đất, đá, vật liệu rời không che phủ bạt; đ rơi vãi ra đường; cơi nới thành thùng; chở quá tải trọng; vượt chiều cao cho phép; đổ đất, đá, vật liệu thải không đúng nơi quy định.

Các Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu cam kết không sử dụng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải để thi công công trình; thực hiện đúng các biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và đổ đất, đá, vật liệu đúng bãi thải theo hồ sơ trúng thầu; có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khi chở đất, đá, vật liệu rời qua khu vực đông dân cư; không tổ chức thi công vào giờ cao điểm khi thi công trong trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

311 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h