Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

15/03/2021 17:13:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

       1. Cấp giấy phép lái xe quốc tế:

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

2. Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế:

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

3. Cấp mới Giấy phép lái xe:

 • Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
 • Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô, tổ 11, đường Bảo Lương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • Lệ phí cấp giấy phép lái xe:135.000 đồng/lần.
 • Phí sát hạch lái xe:

+ Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe Al, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000đồng/lần; sát hạch thực hành: 50.000đồng/lần.

+ Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe Bl, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000đồng/lần; sát hạch trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

4. Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp:

 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh) hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.yenbai.gov.vn
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

5. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp:

 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

6. Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp:

 • Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh).
 • Lệ phí 135.000đồng/lần

 

276 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h