Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng)

14/10/2021 09:04:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 14/10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 cùng với một khối lượng công việc rất lớn của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất, kịp thời, đồng thời tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức cần nhận diện, đánh giá và có giải pháp khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị, trên cơ sở tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, hiệu quả của ngành, địa phương mình; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những bất cập, hạn chế, yếu kém; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng; tập trung phân tích, dự báo đúng tình hình, những yếu tố ảnh hưởng, tác động, thuận lợi, khó khăn; đánh giá tính phù hợp, khả thi, sát thực của các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện qua các bước, bảo đảm bám sát quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là về những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong dự thảo Nghị quyết; đề xuất những vấn đề mới, các giải pháp cần tập trung thực hiện, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham gia kỹ vào các nội dung chỉnh sửa, đề xuất, bổ sung thêm những nội dung chưa phù hợp, cần được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp, khoa học, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024. Các dự thảo được xây phù hợp với các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; bảo đảm thống nhất với kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; có thuyết minh đầy đủ về cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán.

Đây là những văn bản rất quan trọng, trực tiếp tác động, quyết định đến kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thông qua về mặt chủ trương, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua làm căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ một số dự thảo báo cáo về Kết quả thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiến độ thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2021; tiến độ thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021 và Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong đó tập trung đánh giá, làm sâu sắc thêm những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới…

Ngay sau phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tiếp đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các nội dung của Hội nghị.

505 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h