Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

15/10/2021 13:28:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết,  vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết và các nội dung trình Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đồng chí, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi xin thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng qua, với sự tập trung, quyết liệt, tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với sự tin tưởng, nỗ lực chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ nhân dân trên địa bàn tỉnh, tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua.

Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, với khối lượng công việc rất lớn; đây là giai đoạn quan trọng, nước rút, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả năm 2021, Tôi đề nghị chúng ta cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước mắt, cần chủ động đưa đón người dân từ vùng có dịch trở về địa phương, tổ chức xét nghiệm sàng lọc, cách ly, điều trị các trường hợp nhiễm bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm việc tiêm vắc-xin cho đối tượng từ 12÷17 tuổi. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn “nước rút” của năm; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Trong đó, cần chú trọng một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chăn nuôi, hỗ trợ người dân tái đàn; triển khai hiệu quả sản xuất vụ Đông Xuân, nhất là địa bàn vùng cao; quan tâm phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi. Chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến, tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan những tháng cuối năm 2021.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa, các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

- Tập trung hỗ trợ, phục hồi các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, vận tải phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách năm 2021, nhất là thu sử dụng đất và một số khoản thu cân đối đang còn khó khăn.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện; tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án trọng điểm để tạo sức lan tỏa, khí thế mới cho năm 2022.

- Tổ chức tốt kế hoạch năm học 2021-2022; có phương án giải quyết chế độ cho học sinh bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh. Hoàn thành kế hoạch giảm nghèo năm 2021; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với diễn biến dịch bệnh. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp cuối năm.

- Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

2. Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Chương trình. Trong đó, thống nhất xác định chủ đề năm là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Với phương châm hành động “Chủ động, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tập trung khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Thực hiện hiệu quả 03 đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế với văn hóa - xã hội, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hệ thống chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đã được xây dựng khoa học, sát thực, có tính phấn đấu cao, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị; đồng thời căn cứ Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để bổ sung, hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương với quan điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải có tính phấn đấu cao (bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao) và có các giải pháp chủ động, linh hoạt, khả thi để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

3. Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh ta được quan tâm và đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, trước yêu cầu thực tiễn của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh hình mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Với quan điểm “phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiện đại, dự phòng tích cực, chủ động và hiệu quả” nhằm hướng tới mục tiêu “nâng cao tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân; nâng cao mức thụ hưởng của người dân trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh tật, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân”.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia đóng góp để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

4. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị thống nhất đánh giá: sau một năm triển khai thực hiện Quy chế số 01-QC/TU đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy chế tập trung dân chủ, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và các cá nhân; qua đó, góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Dự thảo Quy chế mới đã kế thừa cơ bản các nội dung còn phù hợp của Quy chế số 01-QC/TU, đồng thời cập nhật, bổ sung đầy đủ những điểm mới trong các văn bản của Trung ương khóa XIII; thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhằm phát huy hơn nữa vai trò, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành để lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

5. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nguyên tắc và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các dự thảo. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa để hoàn chỉnh, trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua và tổ chức thực hiện, đảm bảo huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.

6. Về các báo cáo trình tại Hội nghị

6.1. Về tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021

Dù là năm đầu tiên ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch, tuy nhiên, với cách làm căn cơ, bài bản, chúng ta đã thu được được một số kết quả tích cực bước đấu; tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đón nhận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; thời gian tới, Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; xây dựng, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, các cách làm hay, hiệu quả; tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện của năm 2021, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

6.2. Về Báo cáo tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021

Hội nghị thống nhất đánh giá, các ban, sở, ngành, địa phương đã rất tích cực, chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2021, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Theo kết quả rà soát sơ bộ, tính đến hết tháng 9/2021, toàn tỉnh đã có 4.664/4.382 hộ nghèo có đủ điều kiện để thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, vượt 6,4% so với kế hoạch năm. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương ban hành Nghị quyết tiếp tục lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; từng bước rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo giữa các khu vực trong tỉnh; hạn chế thấp nhất việc tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

6.3. Về Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khu vực kinh tế tập thể phát triển cả về quy mô và chất lượng, hiệu quả hoạt động; nhiều mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trong tỉnh.

Thời gian tới, Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh (như nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, thương mại…), phấn đấu đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới trở thành một thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển - kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

6.4. Về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã đánh giá, thảo luận sâu vào báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời, thống nhất ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; trong đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Tại Hội nghị này, các đồng chí đã được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Đây là nội dung rất quan trọng, Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng những hình thức phù hợp. Các cấp ủy, người đứng đầu phải kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa; thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, đây là giai đoạn nước rút để chúng ta nỗ lực, cố gắng, quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, năng động, chủ động, sáng tạo cùng với cấp ủy, chính quyền khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế; những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đã làm tốt thì cần làm tốt hơn nữa; những nơi làm chưa tốt, còn nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm thì cần cố gắng nhiều hơn nữa, để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra, tạo động lực và tiền đề quan trọng cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng).

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!

431 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h