Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định đối với thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đợt 10 năm 2021

10/09/2021 13:38:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại điểm 4 và điểm 7 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đợt 10 năm 2021.

Theo Quyết định, hỗ trợ 26 người lao động làm việc tại doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên theo Quy định tại điểm 4 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người.

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người theo quy định tại điểm 7 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với số người được hỗ trợ là 05 người.

Người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha theo quy định tại điểm 7 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, số lượng được hỗ trợ là 15 trẻ em.

493 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h