Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Công nhận xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt chuấn nông thôn mới nâng cao năm 2021

08/10/2021 11:54:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 2169/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Bưởi Đại Minh đang vào mùa thu hoạch. Ảnh Báo Yên Bái

Tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao huyện Yên Bình có trách nhiệm: Chỉ đạo ủy ban nhân dân xã Đại Minh tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/ỌĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2682/ỌĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Đại Minh, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

368 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h