Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 62 tại Sở Y tế

12/05/2022 07:48:09 Xem cỡ chữ Google
Ngày 11/5, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 – 2023, định hướng đến năm 2030. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Nghị quyết số 62-NQ/TU là 1 trong 4 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa xã hội, có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu sắc trực tiếp đến đời sống xã hội của nhân dân. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát, xác định các mục tiêu cụ thể có tính phấn đấu cao, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trong thời gian qua, ngành y tế tiếp tục chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. 

Đến nay có 14/15 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh từ xa, 5 đơn vị triển khai bệnh án điện tử. Công tác y tế dự phòng được nâng cao năng lực, hiệu quả. Dịch Covid- 19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy mạnh, đến ngày 10/5/2022 tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm mũi 3 đạt 95,7%; trẻ em từ 12 – 17 được tiêm 2 mũi đạt 97,2%... 

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, an toàn, văn minh... chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực khám chữa bệnh và đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập”... 

Huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng nâng cấp trang thiết bị các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ hiện đại. Trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã thực hiện tiếp nhận chuyển giao 31 kỹ thuật mới trong đó có 16 kỹ thuật tuyến tỉnh, 15 kỹ thuật tuyến huyện. Đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập, kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa và phát triển hệ thống y tế ngoài công lập... Qua đánh giá, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết trong năm 2021 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch với 11/12 chỉ tiêu.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngành xác định, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực khám chữa bệnh và đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương và quốc tế; tăng cường công tác tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật; thực hiện tốt phong trào thi đua "Bác sỹ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc”. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập. Huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề khó khăn và các giải pháp để tập trung thực hiện trong thời gian tới như vấn đề khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện tự chủ trong các đơn vị; thực hiện các chỉ tiêu khó...

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã đánh giá cao Sở Y tế trong việc tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như công tác tự chủ của một số đơn vị không đảm bảo theo kế hoạch; chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh và y tế dự phòng của một số đơn vị còn hạn chế; cơ sở vật chất nhiều nơi chưa được đầu tư đồng bộ, hiện đại; việc xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng y tế dự phòng và đổi mới y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2025” còn chậm theo yêu cầu đề ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Y tế tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết kế hoạch chiến lược về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tập trung rà soát đánh giá để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm, ngành tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 62; Đề án "Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; khẩn trương hoàn thiện, ban hành, tổ chức triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng y tế dự phòng và đổi mới y tế cơ sở giai đoạn 2021 – 2025”.

Nâng cao chất lượng hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh cơ chế tựu chủ trong các cơ sở khám chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, phấn đấu năm 2022 có 10 đơn vị khám chữa bệnh tự chủ 100% chi thường xuyên; đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa; tiếp tục thu hút đào tạo và tuyển dụng nhân lực ngành y tế...

212 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h