Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12/05/2022 11:57:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng chủ trì Hội nghị. Trên toàn quốc, có 4.097 điểm cầu, 107.589 đại biểu tham dự.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng bàn 9 nội dung, tập trung vào 2 vấn đề lớn, là: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong lĩnh vực kinh tế, Hội nghị tập trung các vấn đề: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các đề án: xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thứ năm 2021; Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII… Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là Bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức để đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa; đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng…

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Kết quả của Hội nghị là nền tảng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra…

Sau Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, các báo cáo viên sẽ tiếp thu thông tin một cách đầy đủ, toàn diện để thực hiện báo cáo, thông tin nhanh đến nhân dân ở các cấp cơ sở trong thời gian ngắn nhất.

265 lượt xem
Lan Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h