Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Trạm Tấu: Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và các văn bản trình Đại hội

29/11/2019 07:44:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị và các văn bản trình Đại hội XVI, Đảng bộ huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện lần thứ  XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề Đại hội cần thể hiện rõ những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mà Đảng bộ huyện cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Nội dung báo cáo đã bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đã xác định, đã làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém; trong nhiệm kỳ tới huyện sẽ tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận mũi nhọn để có chính sách hỗ trợ nhân dân xoá đói giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; ưu tiên các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng khó khăn; thực hiện hiệu quả an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo…. Các đại biểu cũng đề nghị cần chỉnh sửa một số từ, văn phạm, chỉ tiêu ở một số lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, xã hội, y tế …. nhằm đảm bảo chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo 10 năm phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2010 - 2020 , phương hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2030; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2015; Dự thảo về các chỉ tiêu văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ mới; Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp xã áp dụng cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2015 và hoạt động chỉ đạo điều hành hàng năm cấp xã.

508 lượt xem
CTV: Kim Thoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h