Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 27/2 - 5/3/2023)

06/03/2023 07:40:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; Quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; Khẩn trương thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; Ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 27/2 - 5/3/2023).

.

* Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý đến những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

* Quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức quán triệt, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC và các Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng về việc buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa bàn dân cư, các trang mạng xã hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện.

* Khẩn trương thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiến hành rà soát, ban hành mới hoặc ban hành bổ sung các kế hoạch, các văn bản triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Xác định rõ việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, muộn, lấy ý kiến không đảm bảo yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến theo kế hoạch đã ban hành.

* Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Tỉnh Yên Bái sẽ tham gia các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh như các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý nhà nước về du lịch; phối hợp phát triển sản phẩm du lịch, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch. Phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động, quảng bá xúc tiến du lịch cùng các tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; tham gia các hoạt động hưởng ứng diễn ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc mở rộng do các địa phương đăng cai chủ trì.

Cùng với đó, tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng gồm Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái, chủ đề "Yên Bái - Điểm đến di sản thiên nhiên và văn hóa"; Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái gắn với Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò; Festival Trình diễn Khèn Mông. Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch.

* Ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với các chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc" và "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Phạm vi triển khai trên toàn tỉnh.

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh. Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục; tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động; hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh; khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

*Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái được thành lập do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn hằng năm. Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch phù hợp với mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng hợp và định kỳ báo cáo tình hình triển khai tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2315 lượt xem
Tiến Lập - Thu Nga (tổng hợp)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h