Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải

06/03/2023 13:37:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày 24/02/2023 đến ngày 25/02/2023, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì chương trình kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thường trực Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường nối quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu)

Tham dự chương trình kiểm tra, làm việc có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo (đồng chí Bí thư, Chủ tịch), các phòng, ban và lãnh đạo xã thuộc phạm vi dự án các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nhà thầu liên quan.

Sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án tại hiện trường, nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện, những vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan và ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận, chỉ đạo như sau:

            I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các dự án đang tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải  là những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của tỉnh với mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ kết nối liên vùng; đồng thời kết nối các huyện khu vực phía Tây của tỉnh với nút giao IC15 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Việc tập trung huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình thể hiện sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh đối với vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các dự án sau khi hoàn thành có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn và khu vực.

Trong thời gian vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết và giá nguyên, vật liệu, nhiên liệu tăng cao nhưng các Chủ đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải chủ động tổ chức triển khai dự án theo quyết định đã phê duyệt. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chủ đầu tư và kết quả kiểm tra, đánh giá thì tiến độ triển khai dự án chậm, còn khó khăn, vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu; công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư chưa thường xuyên, quyết liệt.

 II. nhIỆM vỤ, giẢi pháp trong thỜI gian tỚI

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ đầu tư và các địa phương liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Văn bản số 186/UBND-XD ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kịch bản giải ngân các dự án năm 2023, trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng.

- Quá trình triển khai các dự án phải chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải nghiên cứu, đề xuất, triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với lợi thế của từng khu vực sau khi các dự án được đưa vào khai thác, sử dụng; đặc biệt lưu ý về các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển không gian đô thị, nông thôn; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch..., đảm bảo hài hòa, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh phát triển của địa phương để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

2. Nhiệm vụ cụ thể đối với các dự án

2.1. Dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu)

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

Yêu cầu Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Trạm Tấu phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết dứt điểm vướng mắc về giá đất liên quan đến 0,3km (đoạn Km37+300 - Km37+600); đồng thời hoàn thành công tác phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng của 105 hộ (đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công nhưng chưa phê duyệt) trước ngày 15/3/2023 để chi trả kinh phí cho các hộ dân theo quy định.

b) Công tác thi công xây dựng công trình:

- Yêu cầu Chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ dự án để đảm bảo đồng bộ, an toàn trong quá trình sử dụng sau khi dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở, hệ thống thoát nước; đồng thời chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6/2023.

- Về tiến độ chi tiết các gói thầu:

+ Gói thầu số 10 (Km0 - Km15+433m): Trước ngày 30/3/2023 hoàn thành toàn bộ gói thầu.

+ Gói thầu số 11 (Km18+325 - Km23+500m): Trước ngày 30/4/2023 hoàn thành toàn bộ gói thầu.

+ Gói thầu số 12 (Km23+500m - Km28+573m): Trước ngày 30/3/2023 hoàn thành toàn bộ gói thầu.

+ Gói thầu số 13 (Km33+573 - Km47+00m): Trước ngày 30/6/2023 hoàn thành toàn bộ gói thầu.

+ Gói thầu số 24 (Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, kết hợp chỉnh trang đô thị đọan tuyến từ Km47 đến cầu Hát Lừu, thị trấn Trạm Tấu): Trước ngày 30/4/2023 hoàn thành toàn bộ gói thầu.

2.2. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trạm Tấu làm Chủ đầu tư (bao gồm (i) Dự án Đường đến trung tâm xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu; (ii) Dự án Đường Bản Mù đi Làng Nhì (đoạn từ Km6 đi Giàng La Pán), huyện Trạm Tấu; (iii) Dự án Đường Bản Mù - Làng Nhì, xã Bản Mù, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu)

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

Giao đồng chí Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động 01 hộ dân còn lại (hộ ông Cứ A Sừ) tại xã Bản Mù thuộc dự án Đường Bản Mù đi Làng Nhì (đoạn từ Km6 đi Giàng La Pán) bàn giao mặt bằng trước ngày 05/3/2023; trường hợp hộ gia đình cố tình chây ỳ, không hợp tác thì tổ chức thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi cản trở làm chậm tiến độ của dự án.

b) Công tác thi công xây dựng công trình:

- Yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại tiến độ thi công và tập trung chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng để đảm bảo hoàn thành các dự án đồng bộ, phù hợp với tiến độ thi công dự án Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu). Hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2023.

- Cho phép Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư để xử lý triệt để các vị trí sạt lở tại Km0+431,46m - Km0+455,46m thuộc dự án Đường đến trung tâm xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu và vị trí tại Km2+234,44 - Km2+413,72m thuộc dự án Đường Bản Mù - Làng Nhì, xã Bản Mù, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư xây dựng phương án xử lý cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.3. Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La)

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

Giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Sơn tại khu vực đầu tuyến bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định; trước ngày 30/03/2023 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

b) Công tác thi công xây dựng công trình:

- Yêu cầu Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng để đảm bảo hoàn thành các gói thầu trên tuyến chính trước ngày 30/3/2023 (trừ gói thầu số 07 thuộc khu vực đầu tuyến hoàn thành trước ngày 30/4/2023; gói thầu số 22 thuộc khu vực xử lý sạt, trượt cuối tuyến hoàn thành và gói thầu số 19 thuộc tuyến nhánh kết nối từ đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) sang tỉnh lộ 174 hoàn thành trong tháng 9/2023).

- Giao Chủ đầu tư rà soát lại các vị trí có nguy cơ sạt lở của dự án để đảm bảo đồng bộ, an toàn trong quá trình sử dụng sau khi dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời rà soát lại phương án thiết kế hệ thống cọc tiêu, biển báo cho phù hợp với quy định hiện hành và hiện trạng công trình.

- Đối với các gói thầu đã thi công hoàn thành, cho phép Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan để bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.

2.4. Dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)

Đây là dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư lớn, quy mô phức tạp và đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm kết nối các huyện khu vực phía Tây với nút giao IC15 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Vì vậy, huyện Mù Cang Chải phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện trong năm 2023 để tập trung huy động nhân lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình.

a) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Áp lực về công tác giải phóng mặt bằng là rất lớn, vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc với thành phần là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các các sở, ngành có liên quan; cán bộ các phòng, ban của huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ tại thực địa triển khai công tác giải phóng mặt bằng (Tổ giúp việc hoạt động theo phương thức biệt phái có thời hạn). Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 05/3/2023. Giao Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng gồm 02 tổ công tác (thành phần bao gồm cả các thành viên Tổ giúp việc) để tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện bản đồ thu hồi đất, bàn giao cho huyện Mù Cang Chải trước ngày 30/03/2023 để tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Về xác định giá đất để xây dựng phương án giải phóng mặt bằng: Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Mù Cang Chải có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để xác định giá đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 20/3/2023, làm cơ sở để xây dựng phương án giải phóng mặt bằng.

- Đối với diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý rừng huyện Mù Cang Chải xây dựng phương án xử lý tài sản trên đất, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với cây trồng xen canh dưới tán rừng tự nhiên của người dân mà chưa được cấp có thầm quyền cho phép phải tự thu hoạch để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công công trình.

- Giao Chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng tiến độ chi tiết về công tác giải phóng mặt bằng để quản lý, theo dõi, dôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/3/2023.

 - Giao đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nhân lực, quyết liệt triển khai thực hiện, đảm bảo trước ngày 30/9/2023 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn huyện.

b) Công tác thi công xây dựng công trình: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư):

- Phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo quản lý, cá nhân thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đơn vị phối hợp; đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công theo kế hoạch đối với những đoạn tuyến đã mặt bằng thi công theo phương châm có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án năm 2023.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện, kết quả giải ngân của dự án, những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Thời gian gửi báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp) trước ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.

3. Về kiến nghị đề xuất

Về những khó khăn của nhà thầu thi công do giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao; đơn giá, định mức chưa phù hợp với điều kiện thực tế: Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, chia sẻ với các nhà thầu và sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan xem xét, đề xuất phương án tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

2453 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h