Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Thành phố Yên Bái hoàn thành dự toán thu tiền giao đất theo chỉ tiêu pháp lệnh

04/08/2020 07:34:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tính đến trung tuần tháng 7, số thu từ tiền giao đất trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đạt gần 102 tỷ đồng, bằng 102% dự toán giao và bằng 70% kế hoạch thành phố phấn đấu.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục về đất đai tại Bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái

Để đạt được số thu này, ngay từ đầu năm thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế  xây dựng kế hoạch và phân kỳ thu đối với từng tháng/quý trong năm. Tập trung rà soát lại các hộ sử dụng đất có đất dôi dư; có hoạt động chuyển nhượng nhưng không sang tên đổi chủ, trên cơ sở đó để vận động hướng dẫn các hộ thực hiện thủ tục hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và theo quy định của pháp luật. Từ đó, quản lý, thu tiền giao đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường rà soát diện tích đất trong dân để yêu cầu lập hồ sơ chuyển đổi mục đích, sang tên đổi chủ và thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính các hồ sơ về đất đảm bảo đúng quy định đồng thời quản lý thu ngân sách. Rà soát lại các quỹ đất trên địa bàn của các đơn vị sử dụng đất nhưng không hiệu quả, các quỹ đất trống, quỹ đất được tỉnh chuyển quỹ đất dân cư để thiết lập hồ sơ, đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng và trình giá sàn để tạo quỹ đất sạch cho việc đấu giá đất. Xây dựng kế hoạch thu đối với từng quỹ đất trên cơ sở đảm bảo thu đạt kế hoạch được giao. Tổ chức thực hiện sớm các quỹ đất trong kế hoạch ngay từ đầu năm hoặc trước thời điểm tháng 10 của năm để kịp thời nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc rà soát, thiết lập hồ sơ, bố trí cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân có nhu cầu, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất khi có phát sinh.

Từ nay đến cuối năm thành phố phấn đấu hoàn thành sớm 145 tỷ đồng tiền thu từ đất theo kế hoạch đã đề ra trong năm nay.

 

577 lượt xem
Theo Trang TTĐT thành phố Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h