Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trấn Yên thành lập hơn 200 tổ chuyển đổi số cộng đồng

06/05/2022 07:50:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Trấn Yên đã ban hành các kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 51; tổ chức quán triệt, triển khai tới 100% cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn về các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND xã Y Can trao quyết định thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số; Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và cấp thôn theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 209 tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong đó có 21 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 188 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn với tổng số gần 1.500 người tham gia. Mỗi tổ chuyển đổi số cộng đồng có từ 5 - 10 thành viên gồm: thanh niên, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, giáo viên các trường học, nhân viên bưu điện… Sau khi được thành lập, các tổ chuyển đổi số được cập nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số; tuyên truyền lan toả thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại; hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng số, công nghệ số cho người dân trên địa bàn./.

432 lượt xem
CTV: Thanh Tiến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h