Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh làm việc tại huyện Trạm Tấu

19/09/2022 13:35:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 tại huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022. Đến nay, huyện Trạm Tấu có 01 xã đạt 18 tiêu chí; 01 xã đạt 10 tiêu chí; 07 xã đạt từ 6 – 8 tiêu chí và 02 xã đạt 04 tiêu chí. Nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình NTM được cấp năm 2022 đạt trên 20,3 tỷ đồng. Để thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM năm 2022, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án NTM giai đoạn 2022 - 2025; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM đến người dân; Thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo….

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí NTM. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện cần chủ động trong công tác tham mưu, đề ra các biện pháp thực hiện chương trình đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến tất cả người dân; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã; Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo; Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn, nhất là nguồn vốn thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022.

1058 lượt xem
CTV: Kim Thoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h