Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

20/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY YÊN BÁI KHÓA XIX,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí ĐỖ ĐỨC DUY

Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí TẠ VĂN LONG

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí VŨ QUỲNH KHÁNH

Đồng chí NGUYỄN MINH TUẤN

Đồng chí GIÀNG A TÔNG

Đồng chí ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Đồng chí CHU ĐÌNH NGỮ

Đồng chí NGÔ HẠNH PHÚC

Đồng chí NGUYỄN THẾ PHƯỚC

Đồng chí NGUYỄN MINH TOÀN

Đồng chí LƯƠNG VĂN THỨC

Đồng chí HOÀNG THỊ VĨNH

Đồng chí TRẦN CÔNG ỨNG

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h