Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU  

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3.876.165

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẠM TẤU

http://Tramtau.yenbai.gov.vn

 

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Văn Xa

Chủ tịch UBND

0216.3.876.161

2

Ông Nguyễn Văn Liễu

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.162

3

Bà Lê Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.163

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

P. THANH TRA

0216.3.876.760

2

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3.876.263

3

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

0216.3.876.681

4

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3.876.114

5

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3.876.113

6

P. NỘI VỤ

0216.3.550004

7

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3.876.749

8

P. TƯ PHÁP

0216.3.876.182

9

P.TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

0216.3.876.196

10

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3.876.401

11

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3.876.757

12

PHÒNG Y TẾ

0216.3.876.572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h