Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU  

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3.876.165

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẠM TẤU

https://tramtau.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Vũ Lê Chung Anh

Chủ tịch UBND

0216.3.876.161

2

Ông Nguyễn Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.162

3

Ông Khang A Chua

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.163

 

III. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng HĐND và UBND

02163.876.009

02163.876.758

2

Thanh tra

02163.876.126

02163.876.760

 

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02163.876.263

02163.876.213

02163.876.012

4

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

02163.876.826

02163.876.681 

5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

02163.876.114

6

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02163.876.113

02163.876.180

7

Phòng Nội vụ

02163.876.124

02163.550.004

8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02163.876.749

02163.876.116

9

Phòng Tư pháp

02163.876.182

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02163.876.196

11

Phòng Văn hóa - Thông tin

02163.876.034

12

Phòng Dân tộc

02163.876.757

13

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

02163.876.369

14

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

15

Trung tâm Y tế huyện

02163. 876. 215

16

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GD thường xuyên

02163.876.596

17

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

02163.876.126

02163.876.760

02163.876.126

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h