Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Tổ 57 - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 858 959

Fax

02163 858 929

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

http://sotttt.yenbai.gov.vn

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Lê Trí Hà

Giám đốc

0216.3892.666

 

2

Ông Nguyễn Duy Khiêm

Phó Giám đốc

 

 

3

Ông Nguyễn Thúc Mạnh

Phó Giám đốc

 

 

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng - Thanh tra

02163 858 959

2

Phòng Thông tin, Báo chí và Xã hội số

02163 892.066

3

Phòng Hạ tầng và Kinh tế số

02163 850.246

4

Phòng Công nghệ và Chính quyền số

02163 858 118

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

02163892209

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h