Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

I- THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

27 – Đinh Tiên Hoàng – thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163.852.461

Fax

02163.852.274

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

http://sokhoahocvacongnghe.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Vũ Xuân Hợi

Giám đốc

02163 853.369

2

Ông Trần Hùng

Phó Giám đốc

02163 851.225

3

Ông Trần Đức Hợp

Phó Giám đốc

02163 853.186

4 Bà Phạm Thị Mai Hương Phó Giám đốc  

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163 854 560

2

Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành

 

3

Phòng Quản lý khoa học

02163 85 1802

4

Thanh tra

02163 851 803

5

Phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

02163.852151

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ

02163 852 853

02163 850 886

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h