Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái  - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.409

Fax

0216.3851.626

Email

sokehoachdautu@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

http://sokhdt.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đoàn Hữu Phung

Giám đốc

0216.3852.163

2

Ông Trần Thanh Chương

Phó Giám đốc

02163.857.789

3

Bà Trương Thị Lan

Phó Giám đốc

0216.3893.178

 4 Ông Đỗ Xuân Thủy Phó Giám đốc  

IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

0216.3852.409

2

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

02163.851.561

3

Phòng Kinh tế ngành

02163.853.770

4

Phòng Kinh tế đối ngoại

02163.853.052

5

Thanh tra

02163.858.878

6

Phòng Khoa giáo - Văn xã

02163.851.567

7

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02163.851.562

8

Phòng Đăng ký kinh doanh

02163.851.691

 

V - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

02163.859.347

2

Ban Quản lý Dự án giảm nghèo 2

02163.892.716

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h