Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Số 877- Đường Yên Ninh, phường Đồng tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 852 485  

Fax

02163 852 485  

Email

vanphong@yenbai.edu.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

http://yenbai.edu.vn

 

II - VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, vị trí việc làm và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

II - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Đào Anh Tuấn

Phó Giám đốc phụ trách

   

2

Bà Tô Thị Ánh

Phó Giám đốc 

   

3

Bà Nguyễn Thu Hương

Phó Giám đốc 

   
         

 

III – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.852.485

2

Phòng Tổ chức cán bộ

02163. 853.565

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02163.890.997

4

Thanh tra

02163.852.732

5

Phòng Quản lý chất lượng

02163.851.822

6

Phòng Giáo dục mầm non

02163.853.730

7

Phòng Giáo dục Trung học

02163.853.731

8

Phòng Giáo dục Tiểu học

02163.853.735

9

Phòng Giáo dục dân tộc và Công tác học sinh sinh viên

02163. 853.732

10

Công đoàn ngành

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h