Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÙ CANG CHẢI   

 

  I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216 3 501 502

Email

ubnd.mcc@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MÙ CANG CHẢI     

https://mucangchai.yenbai.gov.vn/

 

  II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Lê Trọng Khang

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Ông Sùng A Chua

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

3

Bà Lương Thị Xuyến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

  III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

  THANH TRA 0216.3. 878.196

2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3. 878.128

3

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

0216.3. 878.115

4

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3.878. 143

5

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3. 878.110

6

PHÒNG NỘI VỤ

0216.3. 878.547

7

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

8

PHÒNG TƯ PHÁP

0216.3. 878.547

9

PHÒNG TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

0216.3. 878.624

10

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3.878 .112

11

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3. 878.623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h