Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

 

  I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Cơ quan Thường trực số 1141 - Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại

02163 3858 248

Fax

02163 3855 902 

Email

khuyenhoc@yenbai.edu.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

http://khuyenhocyenbai.vn/

 

II. TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Ông Triệu Tiến Thịnh

Chủ tịch Hội

0912.451.208

2

Ông Trần Văn Tho

Phó Chủ tịch Hội chuyên trách

0912.785.338

3

Ông Vương Văn Bằng

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0912.181.863

4

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0915.008.959

5

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

0913.251.401

 

BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Ông Triệu Tiến Thịnh

Chủ tịch Hội

ttthinh@yenbai.gov.vn

0912.451.208

2

Ông Trần Văn Tho

Phó Chủ tịch Hội

tranvantho.pvy@gmail.com

0912.785.338

3

Bà Nguyễn Thị Minh Đức

Phó Văn phòng

ducgvct@gmail.com

0915.421.381

4

Bà Vũ Minh Trang

Phó Văn phòng

trangkhuyenhoc@gmail.com

0948.115.126

5

Ông Vương Văn Bằng

Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

vvb@yenbai.edu.vn

vvbang@yenbai.gov.vn

0912.181.863

6

Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

nbnhiem@gdtxyenbai.edu.vn

0915.008.959

7

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

0913.251.401

8

Ông Nguyễn Phúc Cường

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy

cuongdanvanyb@gmail.com

0966.326.099

9

Ông Cao Xuân Chiểu

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

caochieu@gmail.com

0915.114.035

10

Ông Hà Văn Lợi

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh

haloilequydon@gmail.com

0912.915.577

11

Ông Nguyễn Bình Minh

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh

nguyenbinhminhyb@gmail.com

0912.363.168

12

Bà Ngô Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

ngohonghanh@yenbai.gov.vn

0917.113.818

13

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm

Tỉnh ủy viên - Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái

dtttam.tdyb@yenbai.gov.vn

0946.808.558

14

Ông Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

quynhyb@gmail.com

0858.825.171

15

Bà Hoàng Phương Thúy

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

hoangphuongthuy.tp@yenbai.gov.vn

0915.247.567

16

Ôn Phạm Tuấn Chung

Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội

phamtuanchung@yenbai.gov.vn

0914.255.586

17

Ông Nguyễn Quốc Chiến

Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

nguyenquocchien@yenbai.gov.vn

0913.590.119

18

Nguyễn Tiến Tuấn

Phó Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh

Tientuan1970ytv@gmail.com0912.134.784

 

19

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

nguyenhoanglong@yenbai.gov.vn

0912.158.087

20

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo

ntthang@tenbai.gov.vn

0915.450.148

21

Ông Nguyễn Trường Giang

Trưởng phòng Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố

ntgiang@yenbai.edu.vn

0978.818.838

22

Ông Khang A Chua

Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện Trạm Tấu

khangachua@yenbai.gov.vn

0948.454.630

23

Bà Lò Thị Thúy Nga

Chủ tịch  Hội Khuyến học Huyện Văn Chấn

thuyngacdvc@gmail.com

0914.568.323

24

Bà Lương Thị Xuyến

Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện Mù Cang Chải

Ltxuyen.mcc@yenbai.gov.vn

0912.429.052

25

Bà Nông Thu Hà

Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện Lục Yên

nongthuhalyyb@gmail.com

0942.932.109

26

Bà Trần Thị Hồng

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Bình

khuyenhocyenbinh@gmail.com

0913.936.235

27

Bà Nguyễn Thị Lụa

Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Văn Yên

Khuyenhoc.vanyen@yenbai.edu.vn

0986.873.079

28

Ông Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Trấn Yên

Khuyenhoc.tranyen@yenbai.edu.vn

0979.837.499

29

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Hội Khuyến học Thị xã Nghĩa lộ

hthhanh.nghialo@yenbai.gov.vn

0912.481.288

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h