Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.808

Fax

0216.3857.776

Email

 

 

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng

0216.3852 244

2

Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng

 

3

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

0216.3853 602

4

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chánh Văn phòng

 

5

Ông Lê Ngọc Minh

Phó Chánh Văn phòng

02163 857 598

 

III. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

PHÒNG KINH TẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

Trưởng phòng

0216 3 852 298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 793

3

Hà Thế Hùng

Phó Trưởng phòng

 

4

Nguyễn Đức Cường

Chuyên viên

0216 3 858 103

5

Đỗ Văn Đông

Chuyên viên

0216 3 858 103

6

Đỗ Thành Giang

Chuyên viên

 

7

Cao Thị Kim Oanh

Chuyên viên

 

8

Tạ Ngọc Thủy

Chuyên viên

 

9

Tô Minh Đức

Chuyên viên

 

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trưởng phòng

0216 3 858 412

2 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng phòng  

3

Trương Hoàng Hiếu

Chuyên viên

 

4

Trần Tú

Chuyên viên

 

5 Lê Thị Thu Trang Chuyên viên  

PHÒNG NỘI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng phòng

0216 3 852 249

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 403

3

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên

 

4

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Nhật Tùng

Chuyên viên

 

PHÒNG TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Đức Việt 

Trưởng phòng

 

2

Đặng Việt Châu

Phó Trưởng phòng

 

3

Nhâm Hoàng Thảo

Chuyên viên

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ninh Tuấn Vũ

Phó Trưởng ban

0216 3 850 959

2 Nguyễn Cẩm Nhung Chuyên viên  

PHÒNG NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Đặng Quang Ly Na

Phó Trưởng phòng

 

2

Đinh Văn Đằng

Chuyên viên

 

3

Hà Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0216 3 851 683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 808

3

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

0216 3 857 310

4

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0216 3 893 550

5

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

0216 3 852 039

6

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

0216 3 893 770

7

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

0216 3 852403

8

Nguyễn Thắng Lợi

Chuyên viên

0216 3 893 550

9

Trần Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

0216 3 852 808

10

Hà Anh Tuấn

Nhân viên trưng tập

0216 3 893 550

11

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

Trưởng phòng

0216 3 893 550

2

Lê Hồng Long

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

3

Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

4

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên

0216 3 852 548

5

Nguyễn Thanh Hoa

Thủ quỹ

0216 3 893 550

6

An Thuỳ Dung

Kế toán 

0216 3 893 550

7

Phạm Xuân Thế

Nhân viên

0216 3 852 248

8

Sầm Sơn

Nhân viên

0216 3 852 248

9

Đỗ Văn Sáu

Nhân viên

 

10

Lê Xuân Trường

Nhân viên

 

11

Nguyễn Khánh Hoà

Nhân viên

0216 3 852 248

12

Lê Minh Hiệp

Nhân viên

0216 3 852 248

13

Trương Thị Yên

Nhân viên

 

14

Đặng Thị Hoài Thu

Nhân viên

0216 3 852 548

15

Nguyễn Thị Mến

Nhân viên

 

16

Bùi Thanh Sơn

Nhân viên

0216 3 852 248

17

Phan Thanh Tâm

Nhân viên

 

18

Nguyễn Thị Tư

Nhân viên

 

19

Phạm Thị Duyên

Nhân viên

 

20

Đỗ Thị Hồng Vân

Nhân viên

 

 

 

IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: (84 - 216) 3854970 - 3854971 - 3854977

Fax: (0216) 3854 973    Email: haogia@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Thanh Nga

Giám đốc

02163 892 099

2

Vũ Đức Thịnh

Phó giám đốc

 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: (84 - 216) 3890959      Fax: (0216) 3890959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 Nguyễn Đoạt

Giám đốc

02163 892 289

2

 Nguyễn Minh Trung

Phó giám đốc

02163 856 268

3

 Vũ Đức Minh

Phó giám đốc

02163 856 268

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Địa chỉ: Tổ 14, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163 871 871

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 Nguyễn Thanh Tú

Giám đốc

02163.870.870

2

 Trần Trí Dũng

Phó Giám đốc

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h