Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND - UBND TỈNH YÊN BÁI

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.808

Fax

0216.3857.776

Email

 

 

II. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đỗ Việt Bách

Chánh Văn phòng

02163.852.244

2

Ông Nguyễn Quốc Luận

Phó Chánh Văn phòng

0216.3851.745

3

Bà Hà Thị Phương

Phó Chánh Văn phòng

 

4

Ông Đinh Khắc Yên

Phó Chánh Văn phòng

0216.3858.403

5

Bà Vương Thị  Thanh Lâm

Phó Chánh Văn phòng

02163.858.502

6

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

02163.853.602

7

Ông Đỗ Phi Hải

Phó Chánh Văn phòng

 

 

IV. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Công tác đại biểu Quốc hội

 

2

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

 

3

Phòng Kinh tế - Tài chính

 

4

Phòng Văn hóa - Xã hội

 

5

Phòng Nội chính - Pháp chế

 

6

Phòng Thư ký - Tổng hợp

 

7

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

8

Phòng Quản trị - Tài vụ

 

9

Ban Tiếp Công dân tỉnh

 

 

 

V. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

(Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái)

Điện thoại: (84 - 216)3854.970 - 3854.971 - 3854.977

Fax: (0216)3854.973   

Email: haogia@yenbai.gov.vn

2

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH

(Tổ 57, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái)

Điện thoại: (84 - 216)3890.959     

Fax: (0216)3890.959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

3

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

02163.870.870

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h