Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND - UBND TỈNH YÊN BÁI

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.808

Fax

0216.3857.776

Email

 

 

II. VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

III. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

Chánh Văn phòng

02163.852 244

2

Bà Hà Thị Phương

Phó Chánh Văn phòng

0216 3868 289 

3

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chánh Văn phòng

0216. 3853 602

4

Ông Đỗ Phi Hải

Phó Chánh Văn phòng

 

6

Ông Nguyễn Thanh Tú

Phó Chánh Văn phòng

0216.3852 344

 

IV. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

PHÒNG CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lã Anh Tuấn

 Trưởng phòng

 

2

Hoàng Thị Sâm

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Thị Điệp

Chuyên viên

 

4

Hoàng Thái Bình

Chuyên viên

 

5

Hoàng Thị Trung Kiên

Chuyên viên

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Hồng Thoan

Trưởng phòng

0216 3 853 455

2

Hoàng Thùy Ninh

Phó Trưởng phòng

 

3

Hà Nam Tiến

Chuyên viên

0216 3 858 412

4

Triệu Ngọc Thuận

Chuyên viên

0216 3 858 412

5

Nguyễn Quang Thái

Chuyên viên

0216 3 858 412

6

Cao Thị Phương Mai

Chuyên viên

 

7

Vũ Việt Linh

Chuyên viên

0216 3 858 412

PHÒNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Việt Hưng

Trưởng phòng

0216 3 852 298

2

Lê Cảnh Hưng

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 793

3

Nguyễn Tiến Nam

Phó Trưởng phòng

0216 3 853 419

4

Đỗ Văn Đông

Phó Trưởng phòng

0216 3 853 419

5

Nguyễn Hữu Long

Chuyên viên

0216 3 893 793

6

Nguyễn Đức Cường

Chuyên viên

0216 3 858 103

7

Lê Viết Bảo

Chuyên viên

0216 3 858 103

8

Hoàng Quốc Việt

Chuyên viên

0216 3 858 103

9

Hà Thế Hùng

Chuyên viên

 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thanh Thế

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 425

2

Trương Hoàng Hiếu

Chuyên viên

 

3

Trịnh Đức Minh

Chuyên viên

 

PHÒNG NỘI CHÍNH – PHÁP CHẾ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Hải Long

Trưởng phòng

0216 3 852 249

2

 

Phó Trưởng phòng

0216 3 850 959

3

Đặng Quang Ly Na

Chuyên viên

0216 3 852 425

4

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Chuyên viên

0216 3 852 403

5

Trần Mạnh Cường

Chuyên viên

 

PHÒNG THƯ KÝ – TỔNG HỢP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 

Trưởng phòng

0216 3 853 604

2

Vũ Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

3

Đặng Việt Châu

Chuyên viên

 

BAN TIẾP CÔNG DÂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Trưởng ban

0216 3 850 959

2

Ninh Tuấn Vũ

Chuyên viên

0216 3 850 959

3

Vũ Gia Huấn

Chuyên viên

0216 3 850 959

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hà Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0216 3 851 683

2

Nguyễn Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

0216 3 852 808

3

Nguyễn Xuân Huấn

Phó Trưởng phòng

0216 3 857 310

4

Nguyễn Thị  Hoa

Phó Trưởng phòng

0216 3 855 560

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0216 3 893 550

6

Lương Thị Vân Anh

Chuyên viên

 

7

Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

0216 3 852 039

8

Hoàng Xuân Trường

Chuyên viên

0216 3 893 770

9

Nguyễn Tạ Hùng

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thắng Lợi

Văn thư (Văn bản Đến)

0216 3 893 550

11

Trần Thị Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

0216 3 852 808

12

Hà Anh Tuấn

Văn thư (Văn bản Đến)

0216 3 893 550

13

Nguyễn Thanh Thuỷ

Văn thư (Văn bản Đi)

0216 3 852 808

14

Nguyễn Thị Kiều Anh

Văn thư

 

15

Dương Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Thị Kim Chung

Trưởng phòng

0216 3 852 344

2

Lê Hồng Long

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

3

Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

0216 3 893 550

4

Nguyễn Quỳnh Hoa

Chuyên viên

0216 3 852 548

5

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Chuyên viên

 

6

Phạm Xuân Thế

Lái xe

0216 3 852 248

7

Sầm Sơn

Lái xe

0216 3 852 248

8

Nguyễn Thanh Hoa

Thủ quỹ

0216 3 893 550

9

An Thuỳ Dung

Kế toán CS

0216 3 893 550

10

Nguyễn Thị Thủy

KT

 

11

Hoàng Thị Huệ

CV

 

12

Đỗ Văn Sáu

Điện  nước

 

13

Lê Xuân Trường

Điện  nước

 

14

Đào Viết Chính

Lái xe

 

15

Nguyễn Khánh Hoà

Lái xe

0216 3 852 248

16

Lê Minh Hiệp

Lái xe

0216 3 852 248

17

Trương Thị Yên

Tạp vụ

 

18

Đặng Thị Hoài Thu

Lễ tân

0216 3 852 548

19

Nguyễn Thị Mến

Lễ tân

 

20

Lê Phú Ngọc

Lái xe

0216 3 852 248

21

Bùi Thanh Sơn

Lái xe

0216 3 852 248

22

Nguyễn Công Sơn

Lái xe

 

23

Nguyễn Mạnh Cường

Lái xe

 

24

Vũ Công Hoàn

Lái xe

 

25

Phạm Trung Phú

Lái xe

 

26

Nguyễn Ngọc Thắng

Lái xe

 

27

Hà Hoàng Đạt

Lái xe

 

28

Nguyễn Thị Tư

Lễ tân

 

29

Phương Thị Hằng

NV

 

30

Phạm Thị Duyên

Nấu ăn

 

31

Đỗ Thị Hồng Vân

Nấu ăn

 

 

V. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NHÀ KHÁCH HÀO GIA

Địa chỉ: Số 8 đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: (84 - 216) 3854970 - 3854971 - 3854977

Fax: (0216) 3854 973    Email: haogia@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Lê Thị Thanh Nga

Giám đốc

02163892099

2

Ông Nguyễn Minh Thọ

Phó giám đốc

02163890842

3

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó giám đốc

 

4

Ông Vũ Đức Thịnh

Phó giám đốc

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 57, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại: (84 - 216) 3890959      Fax: (0216) 3890959

Email: ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Đoạt

Giám đốc

02163 892 289

2

Ông Nguyễn Minh Trung

Phó giám đốc

02163 856 268

3

Ông Vũ Đức Minh

Phó giám đốc

02163 856 268

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Địa chỉ: Tổ 14, Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái

Điện thoại: 02163 871 871

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Thanh Tú

Giám đốc

02163.870.870

2 Ông Trần Trí Dũng Phó Giám đốc  
 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h