Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

I- THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Số 587, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.862.246

Fax

02163.863.431

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA TT&DL

http://sovhttdl.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồ nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Lê Thị  Thanh Bình

Giám đốc

02163 862.899

2

Ông Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc

02163 863.898

3

Ông Nguyễn Hoàng Long

Phó Giám đốc

 

4 Bà Vũ Thị Mai Oanh Phó Giám đốc  

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.862.222

02163.861.867

2

Thanh tra

02163.863.724

3

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

02163.812.146

02163.863.732

4

Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao

02163.862.046

02163.240.246

5

Phòng Nghiệp vụ Du lịch

02163.813.925

6

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

02163.863.203

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Văn hóa và Thông tin

02163.855.506

2

Đoàn Nghệ thuật tỉnh

02163.890.445

02163.893.647

3

Thư viện tỉnh

02163.853.196

02163.858.848

02163.893.996

4

Bảo tàng tỉnh

02163.852.243

02163.855.888

5

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

02163.857.334

6

Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch

02163.861.579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h