Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BAN DÂN TỘC

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.852.214

Fax

 

Email

  Bandantoc@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC

http://bandantoc.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

1.1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 1.2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Giàng A Câu

 Trưởng Ban

02163.812.558

2

Ông Đỗ Quang Vịnh

Phó trưởng Ban

02163.864.545

3

Ông Nguyễn Khắc Long

Phó trưởng Ban

02163.813.852

4

Bà Nông Thị Kim Cúc

Phó trưởng Ban

02163.861.789

 
IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng sở

02163.859.383

02163.863.527

2

Thanh tra

02163.861.976

3

Phòng Kế hoạch

02163.852.629

4

Phòng Chính sách dân tộc

02163.852.121

5

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

02163.856.599

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h