Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

CỤC THUẾ TỈNH

 

I - THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Địa chỉ liên hệ

Tổ 48 - phường Đồng Tâm - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.561

Fax

0216.3854.201

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ TỈNH

http://yenbai.gdt.gov.vn/wps/portal

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nông Xuân Hùng

Cục trưởng

02123.858.181

2

Ông Nguyễn Hùng Sơn

Phó Cục trưởng

02123.858.282

3

Ông Đoàn Quốc Trường

Phó Cục trưởng

02123.892.192

 
IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

 Phòng Kê khai và Kế toán thuế

0216.3858.132

2

 Phòng Kiểm tra nội bộ

0216.3858.123

3

 Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

0216.3858.676

4

 Phòng Tổ chức cán bộ

0216.3858.802

5

 Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán

0216.3858.633

6

 Phòng Kiểm tra thuế

02163.855.561

7

 Phòng Tin Học

0216.3858.677

8

 Phòng Thanh tra thuế

0216.3858.818

9

 Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân

0216.3858.801

10

 Phòng Tuyền truyền hỗ trợ người nộp thuế

0216.3856189; 02163.858.131

11

 Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ

0216.3852.561;0216.3858.628; 0216.3858.629; 0216.3858.161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h