Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN   

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3.874.047

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN CHẤN   

http://vanchan.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Mai Mộng Tuân

Chủ tịch UBND huyện

0216.3.874.045

2

Ông Đặng Duy Hiển

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

3

Ông Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Ông Hà Khoa

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

P. THANH TRA

0216.3.874.056

2

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3.874.450

3

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

0216.3.874.571

4

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3.874.051

5

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3.874.093

6

P. NỘI VỤ

0216.3.874.057

7

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3.874.064

8

P. TƯ PHÁP

0216.3.874.264

9

P.TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

0216.3. 874049

10

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3.874058

11

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3. 877.959

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h