Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI

The Yen Bai Union of Friendship Organizations (YUFO);

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 893.667 - Fax: 02163. 3857.745

E-mail: lhyb@gmail.com

II. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (dưới đây viết tắt là Liên hiệp Yên Bái) là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Liên hiệp Yên Bái hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, đồng thời là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Việt Nam), có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của tỉnh Yên Bái.

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên hiệp Việt Nam và Liên hiệp Yên Bái.

2. Thiết lập các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài.

3. Mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng.

4. Tham gia vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia. Quảng bá hình ảnh đất nước và tỉnh Yên Bái trên trường quốc tế. Tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về tỉnh Yên Bái và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh, thành phố và các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, lao động, kỹ thuật…

5. Tham gia các diễn đàn, cơ chế khu vực, quốc tế và hoạt động của nhân dân thế giới vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hòa bình, phát triển bền vững, công lý, dân chủ, tiến bộ xã hội.

6. Có vai trò nòng cốt trong công tác vận động và hợp tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Yên Bái.

8. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Yên Bái và công tác đối ngoại nhân dân.

9. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Liên hiệp Yên Bái theo quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

 

BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Chủ tịch

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh

4

Ông Nguyễn Song Hào

Phó Chủ tịch 

Phó Giám đốc Sở Y tế

5

Ông Chu Hoàng Sơn

Ủy viên BTV

Phó Giám đốc Sở Tài chính

 

BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Chủ tịch

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Ông Bùi Ngọc Hùng

Phó Chủ tịch,  Tổng Thư ký

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

4

Ông Nguyễn Song Hào

Phó Chủ tịch 

Phó Giám đốc Sở Y tế

5

Ông Chu Hoàng Sơn

Ủy viên BTV

Phó Giám đốc Sở Tài chính

6

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm

Ủy viên BCH

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên BCH

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Bà Nông Thị Kim Cúc

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

9

Ông Đinh Xuân Thiệp

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Công an tỉnh

10

Ông Trần Văn Điệp

Ủy viên BCH

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11

Ông Đỗ Đức Cảnh

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

12

Ông Đào Anh Tuấn

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Ông Nguyễn Đức Điển

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

Ông Trịnh Văn Thành

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Công Thương

15

Ông Nguyễn Thúc Mạnh

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

16

Bà Hà Thị Đóa

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

17

Ông Đặng Đình Thắng

Ủy viên BCH

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái

18

Bà Trần Lan Anh

Ủy viên BCH

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

19

Bà Tạ Ngọc Hoa

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

 

BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Chu Hoàng Sơn

Trưởng ban

Phó Giám đốc Sở Tài chính

2

Ông Nguyễn Gia Lâm

Ủy viên

Chuyên viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên

Chuyên viên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

 
 
 
 
 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h