Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI

The Yen Bai Union of Friendship Organizations (YUFO);

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 893.667 - Fax: 02163. 3857.745

E-mail: lhyb@gmail.com

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu: hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Chủ tịch Liên hiệp kiêm nhiệm

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Bà Trần Lan Anh

Phó Chủ tịch  Liên hiệp

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

4

Ông Vương Văn Bằng

Phó Chủ tịch  Liên hiệp

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Ủy viên BTV

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh

 

 

BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Ông Ngô Hạnh Phúc

Chủ tịch Liên hiệp kiêm nhiệm

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Ông Đỗ Xuân Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Bà Trần Lan Anh

Phó Chủ tịch  Liên hiệp

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Pháp

4

Ông Vương Văn Bằng

Phó Chủ tịch  Liên hiệp

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo

5

Ông Bùi Ngọc Hùng

Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

6

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên BCH

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7

Ông Đặng Đình Thắng

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Y tế

8

Bà Lê Thị Thanh Bình

Ủy viên BCH

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Ông Ngô Thanh Giang

Ủy viên BCH

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10

Bà Hà Thị Đóa

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

11

Ông Đỗ Đức Cảnh

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

12

Bà Hoàng Thị Uyển

Ủy viên BCH

Phó Giám đốc Sở Tài chính

13

Bà Nông Thị Kim Cúc

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

14

Ông Nguyễn Gia Lâm

Ủy viên BCH

Chuyên viên Văn phòng Liên hiệp các TCHN tỉnh Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h