Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI

The Yen Bai Union of Friendship Organizations (YUFO);

Địa chỉ: Cơ quan Thường trực Liên hiệp đặt tại Sở Ngoại vụ - Đường Trần Quốc Toản - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163. 893.667 - Fax: 02163. 3857.745

E-mail: lhyb@gmail.com

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu: hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

CHỨC VỤ CỦA LIÊN HIỆP

1

Ông Dương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Bà Ngô Thị Chinh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

3

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch TT (kiêm nhiệm)

4

Bà Hà Thị Minh Lý

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Bà Trần Lan Anh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

BAN CHẤP HÀNH

1

Ông Dương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Chủ tịch kiêm nhiệm

2

Bà Ngô Thị Chinh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

3

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Phó Chủ tịch TT kiêm nhiệm

4

Bà Hà Thị Minh Lý

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

5

Bà Trần Lan Anh

Phó Giám đốc Sở Y tế

Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

6

Ông Nguyễn Dũng Giang

Phó Bí thư Huyện uỷ huyện Yên Bình

Ủy viên BCH

7

Ông Chu Đình Ngữ

Bí thư Huyện ủy Văn Chấn

Ủy viên BCH

8

Bà Phạm Thu Hằng

Phó Chánh Văn phòng - Sở Y tế

Ủy viên BCH

9

Bà Phạm Thị Thanh

Phó Chánh Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên BCH

10


Ông Nông Văn Lịnh

Chủ tịch UBMTTQT, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt  - Lào

Ủy viên BCH

11

Ông Đỗ Đức Cảnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ủy viên BCH

12

Bà Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài Chính

Ủy viên BCH

13

Ông Phạm Văn Lái

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên BCH

14

Ông Nguyễn Minh Toàn

Giám đốc Sở KH&ĐT

Ủy viên BCH

15

Bà Phạm Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch TT Hội Phụ nữ tỉnh

Ủy viên BCH

16

Bà Vương Thị Thoan

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên BCH

17

Ông Nguyễn Tiến Quang

Nguyên Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh

Ủy viên BCH

18

Ông Nông Việt Yên

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Ủy viên BCH

19

Ông Nguyễn Thành Công

 

Ủy viên BCH

20

Bà Hoàng Thị Làng

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ủy viên BCH

21

Ông Nguyễn Đình Thi

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật

Ủy viên BCH

22

Bà Lê Thị Hồng Hiệp

Giám đốc Trung tâm SUDECOM

Ủy viên BCH

23

Ông Phạm Xuân Thủy

 

Ủy viên BCH

24

Ông Bạch Anh Tuấn

Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

Ủy viên BCH

25

Bà Vũ Thị Bích Nga

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh

Ủy viên BCH

26

Ông Trần Trí Dũng

Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng

Ủy viên BCH

           

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h