Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị Trấn Cổ Phúc

Điện thoại

02163.825119

Fax

02163.827680

Email

ubnd.tranyen@yenbai.gov.vn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẤN YÊN

http://tranyen.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Đình Chiến

Chủ tịch UBND huyện

 02163.825.145

2

Ông Nguyễn Đức Mầu

Phó Chủ tịch UBND huyện  

02163.825138

3

Ông Trần Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện  

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

P. THANH TRA

02163.825.186

2

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

02163.825.126

3

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

02163.825.116

4

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

02163.825.142

5

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02163.825.124

6

P. NỘI VỤ

02163.826.055

7

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

02163.825.117

8

P. TƯ PHÁP

02163.825.299

9

P.TÀI NGUYÊN -  MÔI TRƯỜNG

02163.825.670

10

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

02163.825.699

11

PHÒNG DÂN TỘC

02163.827.555

12

PHÒNG Y TẾ

02163.827.525

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h