Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Thị Trấn Cổ Phúc

Điện thoại

02163.825119

Fax

02163.827680

Email

ubnd.tranyen@yenbai.gov.vn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẤN YÊN

https://tranyen.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trần Ngọc Thư

Chủ tịch UBND huyện

 02163.825.145

2

Ông Nguyễn Đức Mầu

Phó Chủ tịch UBND huyện  

02163.825138

3

Ông Nguyễn Thành Lê

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng HĐND và UBND

02163.825.119

2

Thanh tra

02163.825.186

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02163.825.126

4

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

02163.825.116

5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

02163.825.142

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch

02163.825.124

7

Phòng Nội vụ

02163.826.055

8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02163.825.117

9

Phòng Tư pháp

02163.825.299

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02163.825.670

11

Phòng Dân tộc

02163.827.555

12

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

02163.825.699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h