Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Khách sạn

Các hộ làm du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ

STT

Tên chủ hộ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Hoàng Thị Loan

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0988890853

2

Hoàng Văn Hiệp

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

01692836116

3

Trần Thị Thái

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

01657387941

4

Điêu Văn Ngọc

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0984874981

5

Lường T. Hồng Chung

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

01699061335

6

Lò Văn Bình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0988475350

7

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

01252039200

8

Lò Văn Trình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0973332748

9

Lò Văn Vượng

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0975316772

10

Đinh Thị Nhình

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

01694538610

11

Hà Thị Chinh

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

01645242696

12

Chu Thị Dương

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

01679527872

13

Hoàng Thị Phượng

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

0978214672

14

Chu Văn Dậu

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

01667212836

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h